Win een Youbahn Omafiets!

Laat een review achter op Google, Facebook of in de Appstore en win een Youbahn Omafiets.

1. Laat een review achter achter op Google, Facebook of in de Appstore. Extra kans maken? Laat op alle drie de platformen een review achter!

2. Maak een screenshot van je review(s) en stuur deze naar winning@youbahn.nl

3. Per 100 ontvangen reviews verloten wij 1 fiets!

Laat een review achter op Google, Facebook of in de Appstore en win een Youbahn Omafiets.

Youbahn Omafiets

Actievoorwaarden en spelregels

Hieronder vind je de geldende actievoorwaarden en spelregels met betrekking op de winactie van de beoordelingspagina van Youbahn B.V.

Artikel 1 De reviewactie van Youbahn B.V.

 1. Onder reviewactie van Youbahn B.V. wordt verstaan; de winactie op de beoordelingspagina’s op de officiële kanalen van Youbahn ( Google, Facebook, Appstores).
 2. Deze actievoorwaarden zijn specifiek van toepassing op de reviewactie.
 3. Deelname aan de actie is gratis.

Artikel 2 Deelnemers

 1. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 2. Iedere deelnemer kan tijdens de actieperiode maximaal één keer per kanaal (Google, Facebook, Appstore) deelnemen aan de actie, met een totaal van maximaal drie reviews verspreid over eerder genoemde kanalen.
 3. Een deelnemer kan alleen deelnemen aan de actie wanneer hij of zij staat ingeschreven in de Youbahn app.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de reviewactie en dienen deze op te sturen naar winning@youbahn.nl. Niet complete inzendingen worden niet beoordeeld.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 6. Medewerkers van Youbahn en partners zijn uitgesloten van deelname.
 7. Youbahn behoudt het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de actievoorwaarden handelen.

Artikel 3 Deelname

 1. Je maakt kans om te winnen vanaf het moment van deelname.
 2. Je kunt deelnemen aan de reviewactie door Youbahn te beoordelen via:
 3. a. Google: Met jouw Google account kun je Youbahn beoordelen. Je neemt deel aan de reviewactie met de profielnaam van jouw Google account.
  b. Facebook: Met jouw Facebookprofiel kun je Youbahn beoordelen, je neemt deel aan de reviewactie met jouw Facebookaccount.
  c. Appstores (google/apple): indien je in het bezit bent van een Apple of Google (Android) account, kun je een beoordeling schrijven. Je kunt alleen deelnemen aan de actie wanneer de deelname niet anoniem is. Je neemt deel met jouw e-mailadres.
 4. Alleen niet anonieme en volledig ingevulde deelnames worden in behandeling genomen.
 5. Door deelname aan de reviewactie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.

Artikel 4 Looptijd en trekking

 1. De actie heeft telkens een looptijd tot de eerste 500 reviews, verdeeld over de kanalen.
 2. Tenzij Youbahn te kennen geeft te stoppen met de reviewactie wordt de actie verlengd.
 3. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 4. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na het aflopen van elke 100 reviews persoonlijk geïnformeerd via een persoonlijk bericht.
 5. Na elke 100 reviews wordt er uit alle deelnemers via Google, Facebook en de appstores een winnaar getrokken. De winnaar wint een omafiets (de daadwerkelijke fiets kan afwijken van de afbeelding).
 6. Deelnemers die de prijs niet hebben gewonnen ontvangen hierover geen persoonlijk bericht.
 7. Youbahn kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 8. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd, maar mag bij toestemming dit publiekelijk communiceren via social media kanalen.
 9. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 10. Iedere deelnemer kan maximaal 1 (één) prijs winnen.

Artikel 5 Persoonsgegevens en publiciteit

 1. De persoonsgegevens die in het kader van winacties en reviewacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Youbahn en worden niet verstrekt aan derden.
 2. De winnaar van de prijs geeft Youbahn toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze reviewactie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Youbahn verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen mag worden verlangd. De winnaar die zijn of haar medewerking verleend aan promotionele activiteiten van Youbahn heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

Artikel 6 Klachten

 1. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Youbahn.
 2. Klachten omtrent deze actievoorwaarden dienen schriftelijk te worden ingediend bij Youbahn.
 3. Youbahn handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 5. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Youbahn B.V. Klantenservice via: tel: 088 - 84 48 200 of per e-mail via: info@youbahn.nl. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.